UD-VI-ZP/76/14 Remont ogrodzenia placówki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 - KS Drukarz Al. Zieleniecka 2 w Warszawie

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 25 września 2014 r. || Ostatnia aktualizacja: 2014-10-29 14:53:20 || PDF

Remont ogrodzenia placówki Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 - KS Drukarz Al. Zieleniecka 2 w Warszawie.

TERMINY:

składanie ofert do 10.10.2014 r. godz. 1200

otwarcie ofert 10.10.2014 r. godz. 1400 


Warszawa dn.25.09.2014 r.

pliki do pobrania:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

ogłoszenie (pdf)


Warszawa dn. 21.10.2014 r.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie (pdf)