Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych
Wprowadził: Adam Osowiecki, 23 stycznia 2014 r. || Ostatnia aktualizacja: 2014-03-06 09:22:08