Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych
Wprowadził: Michał Brysiak, 10 grudnia 2013 r. || Ostatnia aktualizacja: 2014-03-07 11:57:03
Wprowadził: Adam Osowiecki, 5 grudnia 2013 r. || Ostatnia aktualizacja: 2014-01-07 14:59:35
cialis usa kaufen levitra 10mg rezeptfrei kaufen cialis generika 10 mg kaufen wo