UD-VI-ZP/64/13 Remont boisk sportowych w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 26 sierpnia 2013 r. || Ostatnia aktualizacja: 2013-10-07 14:26:09 || PDF

Remont boisk sportowych w Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie

 TERMINY

składanie ofert do 10.09.2013 r. godz. 1200 

otwarcie ofert 10.09.2013 r. godz. 1300

składanie ofert do 11.09.2013 r. godz. 1200 

otwarcie ofert 11.09.2013 r. godz. 1300


Warszawa, dn. 26.08.2013 r.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie zip.)

Ogłoszenie (w formacie pdf)


Warszawa, dn. 04.09.2013 r.

W dniu 03.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Proszę o dokładne określenie nawierzchni na boisku do koszykówki. W projekcie jest technologia typu EPDM 7+7 = 14 mm, a w przedmiarze "nawierzchnia poliuretanowa gr. 13 mm".

2. Proszę o wskazanie miejsca wykonania natrysku, poz. 28 kosztorysu, 704 m2.
W przedmiarze jest to ujęte w dziale "Boisko do koszykówki o
nawierzchni poliuretanowej" , gdzie wg projektu ma być; nawierzchnia
typu EPDM 7+7.

3. Czy wykonanie odwodnienia liniowego tez wchodzi w zakres przedmiotu
zamówienia ?

Warszawa dn. 06.09.2013 r.

Zamawiającego zamieszcza odpowiedzi na pytania z dnia 03.09.2013 r.. Treść odpowiedzi do pobrania niżej

odpowiedzi

ogłoszenie

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulega termin na składanie i otwarcie ofert. Pełna informacja o terminach znajduje się w nagłówku.


Warszawa dn. 27.09.2013 r.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

ogłoszenie (pdf)


 

levitra rezeptfrei aus deutschland levitra ohne rezept paypal cialis rezeptfrei in kroatien kamagra ohne rezept legal kamagra zu kaufen