UD-VI-ZP/62/13 Zagospodarowanie terenu wokół Placówki Wychowania Pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 21 sierpnia 2013 r. || Ostatnia aktualizacja: 2013-10-07 14:26:46 || PDF

Zagospodarowanie terenu wokół Placówki Wychowania Pozaszkolnego

przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie

 TERMINY

składanie ofert do 05.09.2013 r. godz. 1200 otwarcie ofert 05.09.2013 r. godz. 1300

składanie ofert do 06.09.2013 r. godz. 1300 otwarcie ofert 06.09.2013 r. godz. 1400

składanie ofert do 09.09.2013 r. godz. 1200 

otwarcie ofert 09.09.2013 r. godz. 1300


Warszawa, dn. 21.08.2013 r.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie zip.)

Ogłoszenie (w formacie pdf)


Warszawa dn. 03.09.2013 r.

W dniu 02.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie. Treść pytania i treść odpowiedzi do pobrania niżej

pytanie i odpowiedź

ogłoszenie

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulega termin na składanie i otwarcie ofert. Pełna informacja o terminach znajduje się w nagłówku.


Warszawa dn. 04.09.2013 r.

W dniu 03.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie. Treść pytania i treść odpowiedzi do pobrania niżej

pytanie i odpowiedź

ogłoszenie

Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulega termin na składanie i otwarcie ofert. Pełna informacja o terminach znajduje się w nagłówku.


Warszawa dn. 23.09.2013 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie (pdf)


 

 

sildenafil online kaufen kamagra kaufen in apotheke cialis kaufen in der türkei cialis mit rezept preise kamagra gegen nachnahme kamagra bestellen strafbar