UD-VI-ZP/40/12 Dostawa sprzętu gastronomicznego oraz dydaktycznego w ZS Spożywczo - Gastronomicznych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie

Wprowadził:
Justyna Bąbik
Justyna Bąbik
, 15 czerwca 2012 r. || Ostatnia aktualizacja: 2013-07-24 12:07:47 || PDF

Dostawa sprzętu gastronomicznego oraz dydaktycznego na potrzeby projektu "Współpraca się opłaca" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół Spożywczo - Gastronomiczych przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie

Uwaga!! Zmiana terminów składania i otwarcia ofert

Terminy:

składanie ofert do 22.06.2012 r. do godz. 09:00  25.06.2012 r. godz. 12:00

otwarcie ofert 22.06.2012 r. godz. 11:00  25.06.2012 r. godz. 13:00

 

SIWZ z załącznikami (w formacie zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (w formacie pdf) 

Warszawa, 21.06.2012 r.

Zmiany w SIWZ dotyczą sposobu obliczania ceny. Utworzony został dodatkowy formularz cenowy. Niewypełnienie fomrularza cenowego oraz niedołączenie do oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Odpowiedzi na pytania

Formularz cenowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Warszawa, dnia 28.06.2012 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w formacie pdf)

 

viagra preise europa levitra strips preisvergleich cialis hamburg kaufen generika levitra vardenafil levitra 20 rezeptfrei