UD-VI-ZP/44/11 Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w IV LO ul. Saska 59

Wprowadził:
Justyna Bąbik
Justyna Bąbik
, 5 września 2011 r. || Ostatnia aktualizacja: 2011-09-05 15:00:00 || PDF

Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne

w IV Liceum Ogólnokształcącym ul. Saska 59

TERMINY:

składanie ofert do 22.08.2011 r. godz. 1000

otwarcie ofert 22.08.2011 r. godz. 1200

 


 

Do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (w formacie zip)

Ogłoszenie (w formacie pdf)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (w formacie pdf)
levitra bayer rezeptfrei kamagra aus österreich cialis preise 5mg