UD-VI-ZP/37/17 Przebudowa ulicy Frycza- Modrzewskiego w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

Wprowadził: Michał Brysiak, 28 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-28 12:54:33

UD-VI-ZP/33/17 Wykonanie projektów technicznych i robót remontowych zapewniających dostosowanie budynków do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej w 3 obiektach szkolnych

Wprowadził: Michał Brysiak, 28 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-28 11:11:14

UD-VI-ZP/34/17 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 60, ul. Zbaraska 3 i przy Szkole Podstawowej nr 279, ul. Cyrklowa 1 w Dzielnicy Praga-Południe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jej budową

Wprowadził: Adam Osowiecki, 28 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-28 10:40:55

UD-VI-WAG/19/17 - wykonie ściany działowej oraz drzwi w budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Wprowadził: Piotr Śluzek, 27 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-27 15:20:56

Oferty zbierane do: 5 maja 2017 12:00

UD-VI-ZP/27/17 Wykonanie robót remontowych związanych z utworzeniem nowych miejsc w Przedszkolu nr 178 ul. Londyńska 10 oraz w Przedszkolu nr 407 ul. Pawlikowskiego 2 w Warszawie.

Wprowadził: Radosław Sokół, 27 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-27 14:26:47
Strona 1 z 7
1 2 3 4 5 6