Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WKS/1/2019-potańcówki

Wprowadził: Billewicz Beata, 5 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-05 11:08:46