Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZPM/31/2018-plecaki, zestaw do malowania i rysowania, patyczki do liczenia, worki odblaskowe

Wprowadził: Billewicz Beata, 2 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-02 13:42:59