Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/27/18 zakup, dostawa oraz montaż 20 ławek: 15 sztuk w ramach zadania "Ławka po drodze" i 5 sztuk w ramach "Ławki dla seniorów z oparciami"

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 5 listopada 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-22 09:22:04

UD-VI-WIR/26/18 dozór oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego ,,ORLIK” położonego przy ul. Szaserów w Parku im. Józefa Polińskiego w Warszawie

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 24 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-09 14:03:33

„Budowa placu zabaw dla dzieci – ROD Waszyngtona”

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 20 września 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-20 11:55:52

Opracowanie koncepcji rozbudowy modułowej szkoły podstawowej dla zadania pn.: „Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117” w Warszawie

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 30 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-20 14:19:10

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oddzielnie dla każdego zadania: 1. „Ławki dla seniorów z oparciami” 2.„Ławka po drodze”

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 21 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-07 10:55:30
Strona 1 z 6
1 2 3 4 5 6