Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

„Budowa placu zabaw dla dzieci – ROD Waszyngtona”

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 20 września 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-20 11:55:52

Opracowanie koncepcji rozbudowy modułowej szkoły podstawowej dla zadania pn.: „Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117” w Warszawie

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 30 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-20 14:19:10

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oddzielnie dla każdego zadania: 1. „Ławki dla seniorów z oparciami” 2.„Ławka po drodze”

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 21 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-07 10:55:30

UD-VI-WIR/22/18 Jedna sztuka bramki Junior do piłki nożnej z dostawą

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 15 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18 08:32:22

Koparka dla dzieci w Jordanku

Wprowadził: Janowska Agnieszka, 7 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-06-07 09:35:08
Strona 1 z 5
1 2 3 4 5