Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIR/7/19 wykonywanie konserwacji oraz napraw systemów monitoringu na obiektach sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 14 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-20 08:33:37

Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie - prace przygotowawcze

Wprowadził: Mistur Zbigniew, 11 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-11 11:10:44

UD-VI-WIR/5/19 konserwacja i naprawy nawierzchni oraz elementów wyposażenia obiektów sportowo-rekreacyjnych i boisk typu Orlik znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 24 stycznia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-13 14:30:24

UD-VI-WIR/1/19 - Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą kontrolę, konserwację i naprawy wyposażenia siłowni plenerowych i Street Workout znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Południe

Wprowadził: Tomasz Lechowski, 3 stycznia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-01-24 10:28:42

UD-VI-WIR/4/19 Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku LXXII L.O., ul. Grochowska 346/348

Wprowadził: Cal Tomasz, 22 stycznia 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-01-29 14:46:47
Strona 1 z 7
1 2 3 4 5 6