Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIN/22/18 - Adobe Acrobat

Wprowadził: Mariusz Strzałka, 31 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 13:47:46

Oferty zbierane do: 3 sierpnia 2018 11:54