UD-VI-WAG/25/17 - aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 6

Wprowadził: Piotr Śluzek, 27 lipca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-07-27 13:11:47

UD-VI-WAG/23/17 Zakup aparatów telefonicznych CISCO.

Wprowadził: Małgorzata Chrzanowska, 23 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-06-05 12:52:53

UD-VI-WAG/19/17 - Wykonanie trzech stanowisk na sali obsługi mieszkańców

Wprowadził: Małgorzata Chrzanowska, 11 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 11:30:01

UD-VI-WAG/17/17 - zakup mebli kuchennych

Wprowadził: Małgorzata Chrzanowska, 25 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-05 08:38:55