Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/28/18 - DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW JEZDNYCH Z NAPĘDEM RĘCZNYM DO ARCHIWUM DELEGATURY BIURA ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 274 w Warszawie

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 9 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-09 14:44:44

UD-VI-WAG/27/18 - wykonanie próby ciśnieniowej węży hydrantowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ulicy Grochowskiej 274 i Podskarbińskiej 6

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 18 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 0

UD-VI-WAG/25/18 - wykonanie iluminacji świetlnej na budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274 upamiętniającej 100 lecie niepodległości

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 16 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-16 14:41:33

UD-VI-WAG/24/18 Wykonanie okablowania z centrali oddymiania D+H firmy Schrack do sterownika drzwi automatycznych drzwi wejściowych do Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 274

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 4 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-06-04 09:28:46

UD-VI-WAG/23/18 - wykonanie w latach 2018-2019 przeglądów konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji mechanicznej w obiektach Urzędu Dzielnicy Praga - Południe

Wprowadził: Piotr Kaniewski, 7 maja 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-05-07 15:00:10