UD-VI-WOD/4/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” (Tablety)

Wprowadził: Katarzyna Mól, 25 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 15:30:38

UD-VI-WOD/3/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” (Laptop)

Wprowadził: Katarzyna Mól, 25 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 15:25:20

UD-VI-WOD/4/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” (Tablice multimedialne)

Wprowadził: Katarzyna Mól, 25 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 15:24:20

UD-VI-WOD/2/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” (Projektor krótkoogniskowy)

Wprowadził: Katarzyna Mól, 25 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 15:18:53

UD-VI-WOD/1/2017 materiały dydaktyczne w ramach projektu "SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - VII EDYCJA"

Wprowadził: Katarzyna Mól, 8 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-08 09:34:31