UD-VI-WOD/16/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” pomoce dydaktyczne - tablice multimedialne na podczerwień

Wprowadził: Katarzyna Mól, 12 października 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-10-20 12:00:44

UD-VI-WOD/17/2017 usługa przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Wprowadził: Katarzyna Mól, 13 października 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-10-18 16:50:35