Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-PRD/WOŚ/52-54/18 Stała eksploatacja i konserwacja ujęć wody oligoceńskiej, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. : Motorowej/Ostrzyckiej, Grenadierów 51/59, Walecznych 59 w okresie od 01.12.2018 r. do 30.11.2020 r.

Wprowadził: Ewa Langowska, 31 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-05 09:50:40