Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WOS/6/19 „Bieżąca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji instalacji fontann, letniego nawadniania i oświetlenia w parkach: im. Józefa Polińskiego oraz Obwodu Praga Armii Krajowej w okresie od 15.04.2019 r. do 31.03.2020 r.”

Wprowadził: Małgorzata Woźniak, 15 marca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-03-15 15:48:36

UD-VI-WOS/5/19 Bieżąca konserwacja i zapewnienie nieprzerwanej eksploatacji instalacji fontann ze strumieniem, letniego nawadniania i oświetlenia w parkach: Znicza i Nad Balatonem w okresie od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Wprowadził: Małgorzata Woźniak, 15 marca 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-03-15 15:49:21