RSS - Nowe http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=89 pl 120 UD-VI-ZP/52/17 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1879 UD-VI-ZP/52/17 Remont pomieszczeń w celu utworzenia nowych oddziałów w Przedszkolu nr 89 przy ul. Kobielskiej 15, w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 i w Przedszkolu nr 51 przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie Fri, 23 Jun 2017 13:06:36 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1879 Agnieszka Chodorek UD-VI-ZP/50/17 roboty budowlane http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1877 UD-VI-ZP/50/17 Wykonanie projektów technicznych i robót remontowych zapewniających dostosowanie budynków do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej w 3 obiektach szkolnych Thu, 22 Jun 2017 10:56:46 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1877 Michał Brysiak UD-VI-ZP/48/17 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1875 UD-VI-ZP/48/17 Remont korytarza i sal lekcyjnych w budynku XIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie Wed, 14 Jun 2017 08:20:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1875 Adam Osowiecki UD-VI-ZP/45/17 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1874 UD-VI-ZP/45/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn: " Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Warszawie." Tue, 13 Jun 2017 13:19:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1874 Radosław Sokół UD-VI-ZP/44/17 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1873 UD-VI-ZP/44/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branże) dla zadania pn. „Wykonanie grupowego węzła cieplnego dla SP nr 215 i Pływalni Szuwarek” Fri, 09 Jun 2017 08:46:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1873 Adam Osowiecki UD-VI-ZP/42/17 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1872 UD-VI-ZP/42/17 Podłączenie Przedszkola Nr 57 przy ul. Pustelnickiej 35 do sieci cieplnej - budowa węzła cieplnego Thu, 08 Jun 2017 13:58:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1872 Radosław Sokół UD-VI-WIN/17/17 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1871 UD-VI-WIN/17/17 - Finiszer zszywająco-bukletujący Thu, 08 Jun 2017 11:34:10 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1871 Karol Sosiński UD-VI-WAG/24/16 - zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust.8 w świetle art. 6a PZP http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1869 UD-VI-WAG/24/16 - wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie, z podziałem na etapy Wed, 31 May 2017 11:22:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1869 Piotr Śluzek UD-VI-ZP/47/17 robota budowlana http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1868 UD-VI-ZP/47/17 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 177 przy ul. Tarnowieckiej 4 Tue, 30 May 2017 14:54:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1868 Michał Brysiak UD-VI-ZP/38/17 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1866 UD-VI-ZP/38/17 Remont pionów sanitariatów dla chłopców i dla personelu z doposażeniem w ciepłą wodę użytkową w budynku Gimnazjum Nr 21 przy ul. Siennickiej 15 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Fri, 26 May 2017 12:38:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=1866 Radosław Sokół