Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

ZP/17/19 Projekt wymiany instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wydzielenia architektonicznego stref p. pożarowych wraz z wykonaniem robót w budynku Przedszkola nr 250, ul. Kinowa 10a

Wprowadził: Iwona Włosek, 20 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-20 13:03:04

UD-VI-ZP/9/19 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

Wprowadził: Agata Latawiec, 18 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-20 11:51:16

UD-VI-ZP/11/19 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych dla zadania „Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. i wykonanie

Wprowadził: Adam Osowiecki, 15 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-15 09:43:03

UD-VI-ZP/13/19 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 135 w Warszawie przy ul. Grzegorza Przemyka 5 do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 11 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-21 12:58:08

UD-VI-ZP/12/19 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 120 w Warszawie przy ul. Międzyborskiej 70 do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 11 lutego 2019 r. || Ostatnia aktualizacja: 2019-02-21 12:58:20
Strona 1 z 4
1 2 3 4