Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/86/18 Realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego pn. „Modernizacja sali teatralnej LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego” – Warszawa ul. Grochowska 346/348 – remont widowni i sceny

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 17 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-17 14:47:58

UD-VI-ZP/86/18 Realizacja zadania z budżetu partycypacyjnego pn. „Modernizacja sali teatralnej LXXII LO im. gen. Jakuba Jasińskiego” – Warszawa ul. Grochowska 346/348 – remont podłóg

Wprowadził: Aleksandra Cydejko, 17 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-17 14:45:26

UD-VI-ZP/89/18 Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych – inwestycji pn.: "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV" w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok

Wprowadził: Iwona Włosek, 16 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-16 11:52:26

UD-VI-ZP/85/18 Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Białowieskiej na odcinku od ulicy Igańskiej do ulicy Budrysów w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie

Wprowadził: Adam Osowiecki, 14 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-14 10:45:11

UD-VI-ZP/83/18 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Modernizacja budynku pływalni "Wodnik" (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe)”

Wprowadził: Agata Latawiec, 10 sierpnia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-10 15:14:12
Strona 1 z 2
1 2