Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/112/18 Modernizacja instalacji zasilającej urządzenia teleinformatyczne (urządzenia UPS i serwery) w pomieszczeniach nr 04 i 05 w budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Wprowadził: Adam Osowiecki, 26 listopada 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 11:10:36

UD-VI-ZP/93/18 „Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego” przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

Wprowadził: Iwona Włosek, 12 września 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-10-29 12:16:25