Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/49/18 - zakup ekspresu do kawy

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 9 listopada 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-09 10:24:48

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariola Piekarska
Tel: (22) 44 35 185

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 15 Listopad 2018 14:00

na adres: ppl.wag.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania oferty cenowej na zakup Ekspresu do kawy Bosch TES 50129RW wraz z dostawą rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do siedziby Kupującego spełniającego niżej wymienione parametry:

 

 • ekspres ciśnieniowy,
 • młynek ceramiczny Ceram Drive,
 • do stosowania kawy ziarnistej,
 • z pojemnikiem na kawę o pojemności 300 gram,
 • z regulacją grubości mielenia kawy,
 • z pojemnikiem na wodę o pojemności 1,7 litra
 • z pojemnikiem na fusy,
 • z możliwością dzienną spożycia 15 kaw,
 • regulacją temperatury kawy: 3-stopniowa 
 • z regulowanym wysokością dozownika kawy
 • z możliwością przyrządzenia kawy: milk Magic,
 • z automatycznym programem czyszczenia i usuwania kamienia,
 • wyjmowana końcówka do spieniania mleka,
 • silnik o mocy 1600 W,
 • wymiary: (W x G x S)  38,5 x 47,9 x 28 cm,
 • w zestawie akcesoria: łyżeczka do odmierzania, paski testowe do badania twardości wody,
 • posiadający minimum 24 miesięcy gwarancji,
 • posiadający deklarację zgodności zgodne z dyrektywami UE w j. polskim,
 • zakup jednorazowy w ilości 1 sztuki.

Informacje dodatkowe:

 1. Kupujący będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 3. Kupujący udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i uzyskaniu akceptacji Burmistrza.
 4. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kupującego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 6. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 7. Kupujący zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 8. Kupujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert , w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Kupującego.
 10. W przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 11. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi być sporządzona według wzoru. WZÓR do pobrania
Termin realizacji zamówienia 10 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.