Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WIN/17/18 - Odnowienie Licencji Adobe Indesign

Wprowadził:
Michał Różański
Michał Różański
(22) 44 35 291
, 13 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-06-19 13:25:32

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 14 Czerwiec 2018 10:00

wygrała firma: Paweł Owczarzak Eupol

oferta opiewała na kwotę: 3635,88 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Adobe Indesign - Odnowienie Licencji

Adobe InDesign CC for Teams MULTI Win/Mac.

Czas trwania subskrypcji - 12m-cy

2
Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 5 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.