Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/30/17 kalendarz wieloplanszowy

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 16 października 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-12-22 10:15:06

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 27 Październik 2017 12:00

wygrała firma: Paleta-Art. R. Paszkowski ul. Wybrzeże Kosciuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 7822,8 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

ZAPYTANIE CENOWE

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zdjęć, projektu i wydruku 300 sztuk kalendarza wieloplanszowego, zgodnie z załączonąą specyfikacją:

Załącznik 

Wykaz ofert

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.