UD-VI-WAG/30/17 kalendarz wieloplanszowy

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 16 października 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-11-13 12:04:57

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariola Piekarska
Tel: (22) 44 35 185

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 27 Październik 2017 12:00

na adres: ppl.wag.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

ZAPYTANIE CENOWE

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zdjęć, projektu i wydruku 300 sztuk kalendarza wieloplanszowego, zgodnie z załączonąą specyfikacją:

Załącznik 

Wykaz ofert

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.