Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/55/17 Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 13 lipca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-09-01 12:07:02 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/55/17

TERMINY:

składanie ofert do 28.07.2017 r. do godziny 13.00

otwarcie ofert w dniu 28.07.2017 r. o godzinie 14.00 


Warszawa, 13.07.2017 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Załączniki nr 11 i 12 (w formacie zip)

Druk do celów statystycznych (word)

 


Warszawa, 28.07.2017 r.

informacja z otwarcia ofert (pdf)


Warszawa,18.08.2017 r.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)