RSS - Nowe http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=89 pl 120 UD-VI-WIN/28/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2567 UD-VI-WIN/28/19 – Zakup Adobe Illustrator i Adobe Photoshop Thu, 22 Aug 2019 11:19:32 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2567 Karol Kisiel UD-VI-WAG/28/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2566 swiadczenie usług przy obsłudze wyborów do Sejmu i Senatu RP Tue, 20 Aug 2019 08:49:47 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2566 Krzysztof Rudaś UD-VI-ZP/74/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2563 UD-VI-ZP/74/19 Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego, al. Stanów Zjednoczonych 27 w Warszawie Mon, 19 Aug 2019 12:40:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2563 Agata Latawiec UD-VI-WAG/27/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2562 UD-VI-WAG/27/19 zakup gilotyny ręcznej Wed, 14 Aug 2019 14:02:52 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2562 Mariola Piekarska UD-VI-ZP/72/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2561 UD-VI-ZP/72/19 Wykonanie dok. projekt. i kosztorysowej pod nazwą „Przebudowa instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w.z. w bud. Szkoły Podst. Nr 246 Tue, 13 Aug 2019 10:08:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2561 Adam Osowiecki UD-VI-ZP/73/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2560 UD-VI-ZP/73/19 Wykonanie robót w istniejących budynkach SP Nr 215 i Pływalni Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 w zakresie budowy węzłów ciepła oraz dostosowania technologii basenu. Mon, 12 Aug 2019 13:46:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2560 Radosław Sokół UD-VI-ZP/71/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2557 UD-VI-ZP/71/19 Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Wed, 07 Aug 2019 13:50:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2557 Adam Osowiecki UD-VI-ZP/69/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2556 UD-VI-ZP/69/19 Wykonanie prac w zakresie pielęgnacji zieleni „niskiej” i utrzymania czystości na terenach zieleni wzdłuż dróg gminnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.11.2022 r. Wed, 07 Aug 2019 10:39:19 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2556 Iwona Włosek UD-VI-WIN/29/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2553 UD-VI-WIN/29/19 - Kserokopiarka Kolorowa Fri, 02 Aug 2019 10:52:00 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2553 Karol Kisiel UD-VI-ZP/66/19 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2551 UD-VI-ZP/66/19 Wykonanie prac w zakresie pielęgnacji zieleni "wysokiej" i ścinania drzew rosnących w pasach drogowych ulic gminnych do wykonania w latach 2019 – 2022 Wed, 31 Jul 2019 11:08:17 -0000 http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2551 Iwona Włosek