Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/42/18 - zakup chłodziarki Electrolux

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 10 października 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-11-08 09:12:53

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 16 Październik 2018 16:00

wygrała firma: Firma Handlowo-Usługowa KRAWO ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin

oferta opiewała na kwotę: 1265 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na zakup Chłodziarki  Electrolux ERF 3307AOW  wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny w miejsce wskazane przez Kupującego spełniające następujące parametry:

 • kolor: biały
 • typ: wolnostojąca
 • półki: 4 pełnej szerokości ze szklanym obramowaniem + 4 półki w drzwiach
 • szuflady: 1 pełnej szerokości,
 • oświetlenie wewnętrzne ledowe
 • wizualny sygnał ostrzegawczy otwartych drzwi, 
 • poziom hałasu 39dB
 • moc (W) 230
 • klasa energetyczna A+
 • zasilanie elektryczne
 • wymiary: wys: 1550 mm, szerokość do 595 mm, głębokość 668 mm
 • pojemność całkowita netto 314 l
 • posiadający minimum 24 miesięcy gwarancji
 •  instrukcja obsługi w j. polskim,
 • posiadające w j. polskim deklarację zgodności zgodne z dyrektywami UE.
 • zakup jednorazowy w ilości 1 sztuki

 Informacje dodatkowe:

 1. Kupujący będzie rozpatrywał oferty zgodne z ogłoszeniem.
 2. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie e-maila z oferta jeśli nie jest ono spowodowane przyczynami lezącymi po stronie Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
 3. Kupujący udzieli zamówienia Sprzedawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i uzyskaniu akceptacji zarządu dzielnicy.
 4. Z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze Oferenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kupującego, na której zostało zamieszczone ogłoszenie.
 6. Kupujący zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenie bez podawania przyczyn.
 7. Kupujący zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji po zapoznaniu się z ofertami złożonymi w postępowaniu.
 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert, w przypadku gdy  cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Kupującego.
 10. W przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od podpisania umowy, umowa zostanie zawarta z Oferentem, którego oferta jako kolejna spośród pozostałych jest najkorzystniejsza.
 11. W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 10 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.