Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/69/18 Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wymiana oświetlenia na energooszcz. (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 12 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18 11:02:01 || PDF

Opracowaniedokumentacji projektowej w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych” przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/69/18

TERMINY:

składanie ofert do 20.07.2018 r. do godziny 10.00

otwracie ofert w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 11.00 


Ogłoszenie (w formacie pdf)
Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych
Warszawa, 12.07.2018 r.
Warszawa, 20.07.2018 r.
Warszawa, 03.08.2018 r.