Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/68/18 Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 70

Wprowadził:
Iwona Włosek
, 11 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-11 13:53:27 || PDF

 NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/68/18

  

Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 120 przy ul. Międzyborskiej 70

 

 TERMINY:

składanie ofert do 27.07.2018 r. godz. 1000

otwarcie ofert 27.07.2018 r. godz. 1100 pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ z załącznikami (zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych