Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/67/18 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja dachu pływalni „Szuwarek”

Wprowadził:
Iwona Włosek
, 6 lipca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-08-22 10:46:37 || PDF

 NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/67/18

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja dachu pływalni „Szuwarek” 

 

  TERMINY:

składanie ofert do 16.07.2018 r. godz. 1000

otwarcie ofert 16.07.2018 r. godz. 1100pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ z załącznikami (zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych