Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/53/18 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Wprowadził:
Iwona Włosek
, 14 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 11:42:13 || PDF

 NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/53/18

  

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa boiska z przekryciem i zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” przy al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie

 

 TERMINY:

składanie ofert do 29.06.2018 r. godz. 1000

otwarcie ofert 29.06.2018 r. godz. 1100 pliki do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SIWZ z załącznikami (zip)

Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych