Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/50/18 „Remont odcinków poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z., c. w. u. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 312 przy ul. Umińskiego 11” – część 1

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 12 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18 11:01:18 || PDF

„Remont odcinków poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z., c. w. u.  w budynku Szkoły Podstawowej Nr 312 przy   ul. Umińskiego 11” – część 1

„Remont poziomych przewodów rozprowadzających instalacji wodociągowej w. z., c. w. u.  oraz p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 312 przy  ul. Umińskiego 12” – część 2

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/50/18

TERMINY:

składanie ofert do 27.06.2018 r. do godziny 10.00

otwracie ofert w dniu 27.06.2018 r. o godzinie 12.00 


Ogłoszenie (w formacie pdf)
Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych
Warszawa, 12.06.2018 r.
Protokół z otwracia ofert (pdf) - część 2
Warszawa, 27.06.2018 r.