Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/44/18 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego”

Wprowadził:
Aleksandra Cydejko
Aleksandra Cydejko
, 11 czerwca 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31 11:38:51 || PDF

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/44/18

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego”

 

TERMINY:

składanie ofert do 19.06.2018 r. godz. 1100

otwarcie ofert 19.06.2018 r. godz. 1200

 


Warszawa, 11.06.2018 r.
 
Pliki do pobrania:
 
Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych