UD-VI-ZP/7/18 Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 9 lutego 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-02-09 12:35:11 || PDF

 

 

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/7/18

TERMINY:

składanie ofert do 26.02.2018 r. do godziny 10.00

otwarcie ofert w dniu 26.02.2018 r. o godzinie 11.00 


Warszawa, 09.02.2018 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Druk do celów statystycznych (word)