UD-VI-WAG/2/18 Wykonanie szklanych scianek działowych

Wprowadził:
Małgorzata Chrzanowska
Małgorzata Chrzanowska
(22) 44 35 221
, 9 stycznia 2018 r. || Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09 12:02:03

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Małgorzata Chrzanowska
Tel: (22) 44 35 221

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 18 Styczeń 2018 14:00

na adres: ppl.wag.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Wykonanie szklanych scianek działowych

Wykonanie szklanych ekranów oddzielających stanowiska pracy na sali obsługi WOM
Wydział Administracyjno – Gospodarczy prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie 2 ekranów oddzielających stanowiska pracy w Urzędzie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.
Przegrody mają zostać wykonane z hartowanego szkła umocowanego do słupków.
Szkło paskowane, matowo – przezroczyste wysokość 171 cm (zamocowane do słupków na wysokości 10 cm od ziemi) – zdjęcia w załącznikach.
Słupki metalowe, srebrne, matowe o średnicy 5 cm. Słupek zewnętrzny wysokość 166,5 cm; słupek wewnętrzny i środkowy wysokość 182 cm.
Szerokość przegrody ze słupkami 164 cm, w tym przed ladą 31 cm i od wewnątrz od lady 47 cm.
Zleceniodawcy zależy, aby wykonywane przegrody nie różniły się od istniejących już przegród. W związku z tym przed rozpoczęciem realizacji zadania konieczne jest wykonanie osobistego pomiaru przez wybranego oferenta.
 Zlecenie zostanie podpisane po wyłonieniu najkorzystniejszej cenowo oferty i uzyskaniu akceptacji Burmistrza.
 Czas realizacji zdania określa się na 21 dni.
 
W razie pytań proszę o kontakt z Izabelą Trzebińską pod nr tel. 22 44 35 211 lub
e - mailem: itrzebinska@um.warszawa.pl.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.