UD-VI-WIN/44/17 - Przedłużenie gwarancji dla serwerów.

Wprowadził:
Mariusz Strzałka
Mariusz Strzałka
(22) 44 35 497
, 10 listopada 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-11-10 15:56:13

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Mariusz Strzałka
Tel: (22) 44 35 497

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 14 Listopad 2017 16:00

na adres: ppl.win.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

Przedłużenie gwarancji na 1 rok dla posiadanych serwerów:

3 sztuki serwerów DELL R730
kod serwisowy:

18HH642
48HH642
58HH642

Posiadana aktualna gwarancja do w/w serwerów, typu:

  • NBD ProSupport: do 10.12.2017r.
  • Onsite Service After Remote Diagnosis: do 10.12.2017r.
  • Keep Your Hard drive Service: do 10.12.2017r.

Gwarancja musi być realizowana przez producenta sprzętu.

 

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto w PLN pojedynczej sztuki jak i całości zamówienia.
Termin realizacji zamówienia 10 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.


Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.