Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/88/17 Ochrona i monitoring obiektów Urzędu Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie na lata 2017-2019

Wprowadził:
Adam Osowiecki
Adam Osowiecki
, 18 października 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-12-18 15:48:27 || PDF

Ochrona i monitoring obiektów Urzędu Dzielnicy Praga – Południe w Warszawie na lata 2017-2019

NR  SPRAWY  UD-VI-ZP/88/17

TERMINY:

składanie ofert do 27.10.2017 r. do godziny 13.00

otwracie ofert w dniu 27.10.2017 r. o godzinie 14.30 


Warszawa, 18.10.2017 r.
Ogłoszenie (w formacie pdf)
Zamawiający zwraca się z prośbą do wszystkich Wykonawców składających ofertę o pobranie, wypełnienie i dołączenie do oferty druku z informacjami niezbędnymi do celów statystycznych
Warszawa, 27.10.2017 r.
Warszawa, 16.11.2017 r.