Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/61/17 Budowa czterech placów zabaw dla nowopowstających Szkół Podstawowych

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 14 lipca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-10-09 13:43:17 || PDF
  1. Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. Angorska 2  w Warszawie – zadanie I
  2. Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 22, ul. Boremlowska 6/12 w Warszawie – zadanie II
  3. Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 27, ul. Abrahama 10 w Warszawie – zadanie III
  4. Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11 w Warszawie – zadanie IV

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Nr sprawy: UD-VI-ZP/50/17

TERMINY:

składanie ofert do dnia 31.07.2017 do godz. 13:00

otwarcie ofert w dniu 31.07.2017 o godz. 14:30

wymagane jest wniesienie wadium tj.:

zadanie I – 5 000,00 zł

zadanie II – 7 500,00 zł

zadanie III – 7 000,00 zł

zadanie IV – 6 800,00 zł


 

Warszawa dn. 14.07.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Informacje do celów statystycznych (word)


Warszawa dn. 31.07.2017 r.

informacja z otwarcia ofert - zadanie I

informacja z otwarcia ofert - zadanie II

informacja z otwarcia ofert - zadanie III

informacja z otwarcia ofert - zadanie IV


Warszawa dn. 29.09.2017 r.

informacja o wyborze oferty w zadaniu II (pdf)

informacja o wyborze oferty w zadaniu III (pdf)

informacja o wyborze oferty w zadaniu IV (pdf)

informacja o unieważnieniu w zadaniu I (pdf)