Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/59/17 Wykonywanie drobnych robót remontowych w zakresie: robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 14 lipca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-09-01 12:08:26 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/59/17

TERMINY:

składanie ofert do 31.07.2017 r. do godziny 13.00

otwarcie ofert w dniu 31.07.2017 r. o godzinie 14.00 


Warszawa, 14.07.2017 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Druk do celów statystycznych (word)

 


Warszawa, 31.07.2017 r.

informacja z otwarcia ofert (pdf)


Warszawa,10.08.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze (pdf)