UD-VI-ZP/59/17 Wykonywanie drobnych robót remontowych w zakresie: robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 14 lipca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-07-14 11:15:34 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/59/17

TERMINY:

składanie ofert do 31.07.2017 r. do godziny 13.00

otwarcie ofert w dniu 31.07.2017 r. o godzinie 14.00 


Warszawa, 14.07.2017 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Druk do celów statystycznych (word)