Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/32/17 modernizacja ogrodów przedszkolnych - w Przedszkolu nr 411 „Akademia Króla Stasia” oraz w Przedszkolu nr 227 „Wesołe Nutki”

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 21 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-07-04 10:00:09 || PDF

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 „Akademia Króla Stasia” przy ul. St. Augusta 77 w Warszawie oraz modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 „Wesołe Nutki” przy ul. Świętosławskiej 3 w Warszawie. 

Nr sprawy: UD-VI-ZP/20/17

TERMINY:

UWAGA: Nowy termin składania ofert (aktualizacja 05.05.2017 r.)

składanie ofert do dnia 09.05.2017 do godz. 13:00
otwarcie ofert w dniu 09.05.2017 o godz. 14:00

składanie ofert do dnia 11.05.2017 do godz. 13:00

otwarcie ofert w dniu 11.05.2017 o godz. 14:00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych


Warszawa, dn. 21.04.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Informacje do celów statystycznych (word)


Warszawa, dn. 05.05.2017 r.

Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania. Treść pytań i udzielonych odpowiedzi można pobrać niżej :

pytania i odpowiedzi (pdf) 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunięciu ulega termin składania i otwarcia ofert z dnia 09.05.2017 r. na dzień 11.05.2017 r. składanie ofert do godz. 13:00, otwarcie ofert o godz. 14:00


Warszawa, dn. 11.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)


Warszawa, dn. 05.06.2017 r.

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie I (pdf)

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - zadanie II (pdf)