UD-VI-ZP/32/17 modernizacja ogrodów przedszkolnych - w Przedszkolu nr 411 „Akademia Króla Stasia” oraz w Przedszkolu nr 227 „Wesołe Nutki”

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 21 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-21 12:52:37 || PDF

Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 411 „Akademia Króla Stasia” przy ul. St. Augusta 77 w Warszawie oraz modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 227 „Wesołe Nutki” przy ul. Świętosławskiej 3 w Warszawie. 

Nr sprawy: UD-VI-ZP/20/17

TERMINY:

składanie ofert do dnia 09.05.2017 do godz. 13:00

otwarcie ofert w dniu 09.05.2017 o godz. 14:00

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych


Warszawa, dn. 21.04.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zip)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Informacje do celów statystycznych (word)