Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-WAG/12/17 Zakup wody

Wprowadził:
Mariola Piekarska
Mariola Piekarska
(22) 44 35 185
, 20 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-06-14 12:31:48

Zapytanie o ofertę

Oferty przyjmowane były

do dnia: 26 Kwiecień 2017 14:00

wygrała firma: Compset P. Krupiński i Wspólnicy, ul. Górczewska 228/83, 01-460 Warszawa

oferta opiewała na kwotę: 14700 zł brutto.

Lp. Opis Ilość
1

Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup wody wraz z dostawą, rozładunkiem i wniesieniem na koszt własny do siedziby Kupującego. Istotną informacją jest fakt, iż wodę należy roznieść po piętrach od -1 do 3 bez windy. W związku z tym konieczne będzie uwzględnienie każdorazowo minimum 2-3 osób do rozładunku i wniesienia wody.

Woda powinna zawierać ogólną wartość składników mineralnych nie mniejszą niż 600 mg/l.

Zamówienie będzie zlecone firmie po wyłonieniu najkorzystniejszej cenowo oferty uzyskaniu akceptacji Zarządu Dzielnicy.

W przypadku dodatkowych wskazówek proszę kontakt tel. 22/ 44 35 18

W załączeniu:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 Wykaz złożonych ofert

2

3

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 21 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.