UD-VI-WAG/13/17 - zakup projektora Full HD marki EPSON model EB-U32 dla Urzędu Dzielnicy Praga -Południe

Wprowadził:
Piotr Śluzek
Piotr Śluzek
(22) 44 35 522
, 20 kwietnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-04-20 09:03:32

Zapytanie o ofertę

Zapytanie jest wyłączone ze stosowania przepisów PZP na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie poza ustawą o zamówieniach publicznych, nie podlega przepisom tej ustawy.

Wprowadził: Piotr Śluzek
Tel: (22) 44 35 522

Prosimy o składanie ofert na materiały i sprzęt

do dnia: 27 Kwiecień 2017 10:00

na adres: ppl.wag.zakupy@um.warszawa.pl

zgodne ze specyfikacją zamieszczoną poniżej

Lp. Opis Ilość
1

zlecenie na zakup

Szanowni Państwo,

w imieni Wydziału Administracyjno - Gospodarczego zwracam się z prośbą o złożenie ofert na sprzedaż wraz z dostawą projektora Full HD marki EPSON model EB-U32.

Po zawarciu zlecenia zakupu urządzenie należy dostarczyć wraz z fakturą do budynku Urzędu Dzielnicy Praga -Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt tel. na nr 510-206-495 - Krzysztof Słonecki

Ważność przedstawionej oferty minimum 30 dni.
Oferta musi zawierać cenę netto i brutto oferowanego produktu.
Termin realizacji zamówienia 14 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy.
Płatność przelewem 21 dni.
Transport środkami i na koszt dostawcy.