Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/15/17 wykonanie dokumentacji projektowej pt. "Przebudowa ulicy Beskidzkiej"

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 17 marca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 10:21:26 || PDF

Wykonanie dokumentacji projektowej pt.Przebudowa ulicy Beskidzkiej na odcinku od ul Szaserów do okolic ul Styrskiej” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Nr sprawy: UD-VI-ZP/15/17

TERMINY:

składanie ofert do dnia 27.03.2017 do godz. 12:00

otwarcie ofert w dniu 27.03.2017 o godz. 14:00


Warszawa, dn. 17.03.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf) 


Warszawa, dn. 27.03.2017 r.

zestawienie z otwarcia ofert (pdf)


Warszawa, dn. 04.04.2017 r.

Zamawiający informuje, ze postępowanie zostało unieważnione. niżej mozna pobrać ogłoszenie

ogłoszenie (pdf)