UD-VI-ZP/15/17 wykonanie dokumentacji projektowej pt. "Przebudowa ulicy Beskidzkiej"

Wprowadził:
Michał Brysiak
Michał Brysiak
, 17 marca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-03-17 10:58:13 || PDF

Wykonanie dokumentacji projektowej pt.Przebudowa ulicy Beskidzkiej na odcinku od ul Szaserów do okolic ul Styrskiej” w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Nr sprawy: UD-VI-ZP/15/17

TERMINY:

składanie ofert do dnia 27.03.2017 do godz. 12:00

otwarcie ofert w dniu 27.03.2017 o godz. 14:00


Warszawa, dn. 17.03.2017 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)