Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy – prawo zamówień publicznych

UD-VI-ZP/14/17 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz STWiOR - Szkoła Podstawowa Nr 279, ul. Cyrklowa 1,

Wprowadził:
Radosław Sokół
Radosław Sokół
, 13 marca 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-25 10:21:05 || PDF

NR  SPRAWY UD-VI-ZP/14/17

TERMINY:

składanie ofert do 21.03.2017 r. do godziny 12.00

otwarcie ofert w dniu 21.03.2017 r. o godzinie 13.00 


Warszawa, 13.03.2017 r.

Ogłoszenie (w formacie pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w formacie zip)

Druk do celów statystycznych (w formacie pdf)

 


Warszawa, 21.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)


 Warszawa, 28.04.2017 r.

 Informacja o unieważnieniu (pdf)