UD-VI-ZP/81/17 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji czterech przykanalików deszczowych wraz z czterema wpustami z osadnikami.

Wprowadził: Radosław Sokół, 4 października 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-10-20 14:40:23

UD-VI-ZP/83/17 Wykonanie dostawy i montażu sprzętu dla zadania pod nazwą: „Street Workout – Osiedle Ostrobramska”

Wprowadził: Adam Osowiecki, 4 października 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-10-13 14:15:08

UD-VI-ZP/82/17 Doposażenie rozdzielni głównej niskiego napięcia w filtr aktywny dwukierunkowy redukujący moc bierną oraz wyższe parametry harmoniczne w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie

Wprowadził: Michał Brysiak, 25 września 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-10-10 14:16:48

UD-VI-ZP/64 /17 Przebudowa ulic Zakopiańskiej, Radziłowskiej i Szczuczyńskiej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Radziłowskiej na odc. od ulicy Zakopiańskiej do budynku nr 5, o łącznej długości ok. 65,00 mb. z

Wprowadził: Adam Osowiecki, 14 sierpnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-08-31 14:38:18

UD-VI-ZP/57/17 Zimowe oczyszczanie gminnych ulic na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Wprowadził: Agata Latawiec, 3 sierpnia 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-09-14 14:40:35
Strona 5 z 6
  1 2 3 4 5 6