UD-VI-WAG/24/16 - wykonanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznych w budynku Urzędu Dzielnicy Praga - Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie, z podziałem na etapy

Wprowadził: Piotr Śluzek, 31 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-06-05 13:07:54

Oferty zbierane do: 7 czerwca 2017 14:00

UD-VI-ZP/47/17 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 177 przy ul. Tarnowieckiej 4

Wprowadził: Michał Brysiak, 30 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-06-19 14:38:10

UD-VI-WOD/4/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” (Tablety)

Wprowadził: Katarzyna Mól, 25 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 15:30:38

Oferty zbierane do: 5 czerwca 2017 16:00

UD-VI-WOD/3/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” (Laptop)

Wprowadził: Katarzyna Mól, 25 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 15:25:20

Oferty zbierane do: 5 czerwca 2017 16:00

UD-VI-WOD/4/17 Materiały dydaktyczne do projektu pn.: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS – VII EDYCJA” (Tablice multimedialne)

Wprowadził: Katarzyna Mól, 25 maja 2017 r. || Ostatnia aktualizacja: 2017-05-26 15:24:20

Oferty zbierane do: 5 czerwca 2017 16:00

Strona 3 z 7
  1 2 3 4 5 6 7